Jouke de Vries

Prof. dr. Jouke de Vries (hgl. Bestuurskunde en bestuursvoorzitter van de RUG) reflecteert tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen op drie thema’s: oorlog, vrijheid en democratie. Zijn centrale stelling is dat de democratie na een bevrijding permanent moet worden onderhouden, omdat de democratie altijd met bedreigingen geconfronteerd wordt.