Het landelijke 5 mei moment

Op dit moment vieren we met 1 miljoen mensen gelijktijdig op 14 bevrijdingsfestivals onze vrijheid…
Vrijheid die niet vanzelfsprekend is en een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt
Want ondertussen zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht.
Mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen en onderweg zijn naar een beter en veilig leven
Laten we aandacht hebben voor elkaar ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. Samen zijn we verantwoordelijke en samen geven wij de vrijheid door.