Vrijheidsvuur ontstoken op Grote Markt

Geplaatst door Bevrijdingsfestival

Aan de voet van de Martinitoren in het hart van onze stad is op 4 mei om middernacht het Vrijheidsvuur ontstoken door commissaris van de Koning René Paas. Ook burgemeester Koen Schuiling was aanwezig bij de plechtigheid: ‘Op een dag als deze blijkt nog maar eens welke twee dingen ons het meest dierbaar zijn: gezondheid en vrijheid’, stelt Schuiling. Maureen de Witte bracht het vuur naar de Grote Markt in Groningen. In 2019 droeg zij een gedicht voor tijdens de Dodenherdenking.

Vrijheidsvuur

Het eeuwige Vrijheidsvuur brandt in Wageningen, Stad der Bevrijding. Het Vrijheidsvuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Ieder jaar op 4 mei vanaf 24.00 uur wordt het vuur doorgegeven om zo ook in de rest van Nederland op 5 mei het Vrijheidsvuur te kunnen ontsteken.

Nu, in 2020 is alles anders; we leven in een tijd waarin we voelen wat beperking van vrijheid is. We hebben een onzichtbare vijand. Niet te vergelijken met oorlogstijd maar, het besef is er. Daarom hebben we dit jaar op 4 mei om 21.00 het Vrijheidsvuur overhandigd aan vuurdragers. Dit waren personen die een verhaal van de impact van oorlog met zich mee dragen. Deze vuurdragers brachten het vuur naar de steden waar normaal gesproken Bevrijdingsfestivals op 5 mei plaatsvinden, waaronder Groningen. Met dit vuur is gezamenlijk om 24.00 uur het Vrijheidsvuur in heel Nederland ontstoken. Een bijzonder moment ❤️

We staan dit jaar stil bij 75 jaar vrijheid. We markeren dit moment door sámen het vuur te ontsteken. Voor hen, alle offers, met het besef dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.