Directeur- bestuurder: Ebel Jan van Dijk
Hoofd productie: Feiko Stobbe
Technische productie: Tybert Jan Marters
Hoofd veiligheid: Henry Willems
Bookers: Peter Sikkema en Joey Ruchtie
Website: Saam’ Marketing

RAAD VAN TOEZICHT

Wim Entzinger, voorzitter
Marietta Muhonen
Anja Aaldering
Ayhan Tatliocioglu

COMITÉ VAN AANBEVELING

René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen
Jan Mulder

Stichting Vier 5 mei is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft als RSIN/fiscaal nummer: 805227003