Privacyverklaring

Bevrijdingsfestival Groningen (ook “wij” of “BFG”) is gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, Nieuwe Blekerstraat 2-2, 9718 EJ Groningen.

Bij BFG nemen wij uw privacy serieus en vinden wij dat u moet weten welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben ons best gedaan om deze uitleg kort en begrijpelijk te houden.Als u meer wilt weten of meer informatie nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@BFG050.nl.

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid te wijzigen. Indien dit gebeurt zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via onze website en indien van toepassing en noodzakelijk, u vragen om uw toestemming te vernieuwen. Ons privacybeleid is ontworpen met u in gedachten. Met ons vernieuwde beleid omarmen wij privacy by design en proberen wij het verzamelen van persoonlijke informatie tot een minimum te beperken. Echter, om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen leveren, hebben wij bepaalde informatie als (noodzakelijke) voorwaarde nodig.

Hoe dit privacybeleid op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert. Als u bijvoorbeeld een ticket koopt voor een van onze evenementen, gebruiken wij uw gegevens om de bestelling te verwerken, de overeenkomst uit te voeren en, tenzij u zich afmeldt, u te informeren over onze evenementen. Of als u een conferentie registratie koopt, zullen wij uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres gebruiken om u op te nemen in ons beveiligde deelnemersbestand (alleen van toepassing op conferentie bezoekers), tenzij u zich hiervoor afmeldt.

Toepassing

Dit privacybeleid legt uit hoe BFG persoonlijke gegevens verwerkt, verzameld van bezoekers, artiesten, en gegevens die wij verkrijgen via onze website en/of sociale media.

Let op, dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of systemen die door derden worden beheerd. Indien u een vraag heeft over een systeem dat niet door BFG wordt beheerd raden wij u aan hun privacybeleid te raadplegen. Wij verzekeren u dat alle persoonlijke informatie die door BFG wordt verwerkt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) wordt behandeld.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij? 

 • Wanneer u een ticket koopt, verzamelen en bewaren we uw basisinformatie, waaronder uw contactgegevens (d.w.z. e-mail, uw naam, land, enz.) en betalingsgegevens. De ticketing wordt door onszelf beheerd, maar we maken gebruik van SeeTickets als onze ticketing provider en klantbeheersysteem. 
 • In het geval dat je wordt uitgenodigd om te spelen op BFG, zal ons artiesten productieteam vragen naar persoonlijke gegevens (naam, rol, e-mail, telefoonnummer) van de reizende partij, inclusief artiesten en crew. 
 • In het geval dat u wordt uitgenodigd om te spreken in een panel op de conferentie van BFG, zal ons team vragen naar de persoonlijke gegevens van de reizende partij(en). BFG zal uw naam en portret gebruiken om het evenement te promoten.
 • Wanneer u onze website(s) gebruikt, verzamelen wij informatie zoals de browser en apparaat informatie, IP adres, locatie, de website waarvandaan u navigeerde, wat u wel en niet heeft aangeklikt op onze site/app, welke pagina’s u heeft bezocht, en wanneer u bent gestopt met het gebruik ervan. Voor meer informatie over website- en app-gegevens kunt u ons Cookiebeleid raadplegen. Als u de social media-functie op onze website of app gebruikt om iets te plaatsen, ontvangen wij basisgegevens over u die gekoppeld zijn aan uw social media-account. 
 • Omdat we beeldmateriaal van onze evenementen maken (d.w.z. video-opnamen en/of foto’s), is het mogelijk dat u tijdens uw bezoek wordt gefilmd. Wij behouden ons het recht voor deze opnames te gebruiken voor zowel promotionele als veiligheidsgerelateerde doeleinden. 
 • Indien wij bewust de persoonsgegevens van een kind (een persoon jonger dan 16 jaar) verzamelen, zullen wij de ouders om toestemming vragen. Wij zullen dergelijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken voor de doeleinden die op het moment van verzamelen zijn aangegeven. Dit sluit de hierboven beschreven opnames uit. 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en waarom? 

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens als u een contractuele relatie met ons aangaat (als u een festivalticket koopt, of als u gebruik maakt van andere diensten die wij aanbieden), zodat wij
 • uw bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen accepteren;
 • serviceberichten/ klantenservice kunnen leveren;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor onze zakelijke behoeften, zoals: 
 • Om marktonderzoek uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen;
 • Om onze marketingdoelstellingen te bereiken;
 • Om de veiligheid van onze activiteiten en deelnemers te waarborgen.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om: 
 • U op de hoogte te houden van onze aanbiedingen, toekomstige evenementen, producten en diensten. Als u deze instelling wilt wijzigen, kunt u zich uitschrijven of uw voorkeuren wijzigen via de link in onze e-mails of een wijziging aanvragen via info@BFG050.nl.

BFG en/of onze mediapartners kunnen tijdens het evenement video-, audio- en/of geluidsopnamen (laten) maken waarin u als bezoekers mogelijk figureert. Wij nemen het recht om deze opnames te gebruiken op onze website of social media kanalen (o.a. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) om het evenement te promoten. De opnames kunnen ook door onze mediapartners worden gebruikt, online, op radio en/of televisie, alsmede openbaar worden gemaakt en/of worden vermenigvuldigd op diverse mediakanalen, zonder dat wij en/of onze mediapartners u daarvoor enige vergoeding verschuldigd zijn. BFG mag opnames publiceren op de BFG website gedurende ten minste 12 maanden. BFG mag citaten van sprekers, artiesten, delegates en bezoekers gebruiken voor promotie- en/of verslaggeving doeleinden en in andere publicaties. Daarnaast maakt BFG back-ups en slaat gegevens op om optimale prestaties van onze systemen te garanderen. De back-ups zullen alleen worden gebruikt in geval van een storing om onze systemen te herstellen. De back-up gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Browsergegevens, cookies en Google Analytics

Om het navigeren op onze website te vergemakkelijken, behouden wij ons het recht voor om, net als de meeste andere websites, gebruikersgegevens te verzamelen met behulp van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de website achterlaat op de computer van de gebruiker. De website instrueert de webbrowser om deze bestanden op de computer van de bezoeker op te slaan. Cookies kunnen via de webbrowser worden aangepast aan uw voorkeur of worden uitgezet. 

Wij verzamelen, (tijdelijk) bewaren en analyseren uw surfgegevens om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te optimaliseren met Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en het ‘delen van gegevens’ uitgezet, ook voor advertentiedoeleinden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen die linken naar social media kanalen (waaronder Twitter, Instagram, Youtube en Facebook). Aanbevolen social media netwerken kunnen cookies plaatsen in deze buttons op onze websites. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens, aangezien deze worden verwerkt door een derde partij en niet door BFG. Elk social media netwerk is onafhankelijk verantwoordelijk voor het gebruik en het faciliteren van de verkregen data. Bekijk voor meer informatie het privacybeleid en de algemene voorwaarden van het betreffende social media netwerk. 

Met wie delen wij uw informatie en waarom? 

 • De informatie die wij ontvangen delen wij: 
 • Binnen BFG en met partners die diensten aan ons leveren. Dit omvat marketing- en rapportagesystemen, technische ondersteuning en facturering etc.;
 • Met externe dienstverleners, ook bekend als gegevensverwerkers. Dergelijke diensten omvatten cloud-platforms. Deze derde partijen leveren de IT-infrastructuur voor onze producten en systemen;
 • Met derde partijen die goederen en diensten leveren die u hebt gekocht (d.w.z. registraties en tickets);
 • Met overheidsinstanties of andere bevoegde autoriteiten wanneer dit wettelijk verplicht is.  

Wij delen uw persoonlijke informatie met die derde partijen, die de producten of diensten voor BFG of namens ons leveren. De derden gebruiken uw persoonsgegevens zodat zij uw bestelling kunnen verwerken en uitvoeren. Wij hebben met deze derden, waaronder Mailchimp en Google, de nodige overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd volgens de Europese en Nederlandse wetgeving. 

Wij wijzen u erop dat de derde partijen die diensten leveren, zoals het ticketing platform (SeeTickets), werken volgens hun eigen algemene voorwaarden en privacy beleid (SeeTickets), die u accepteert wanneer u een account aanmaakt bij een dergelijke derde partij. BFG heeft geen controle over deze derden en is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een dergelijke derde partij. 

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gebruikelijke termijn voor het verwijderen van persoonsgegevens is twee jaar na het afronden van uw bestelling of sollicitatie (als artiest), tenzij een langere bewaartermijn is voorgeschreven of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

In het geval van claims of geschillen kunnen wij gegevens langer bewaren om bewijsmateriaal veilig te stellen. 

Uw voorkeuren en rechten

 • Nadat u akkoord bent gegaan met ons Privacybeleid en/of onze Algemene Voorwaarden, kunt u uw voorkeuren als volgt wijzigen. 
 • Indien u niet langer onze marketing nieuwsbrief(ven) wenst te ontvangen, kunt u deze instelling aanpassen door gebruik te maken van de aanmelding knoppen onderaan onze nieuwsbrief mails. U kunt ook contact met ons opnemen via info@BFG050.nl en wij zullen de instellingen handmatig voor u aanpassen;
 • Indien u wenst te worden uitgesloten uit de delegates database kunt u dit zelf doen in uw delegates account of een verzoek sturen via info@BFG050.nl;
 • Indien u cookies op onze website wenst aan te passen of uit te schakelen, gelieve dan onze Cookie Policy te raadplegen. 
 • Nadat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie te gebruiken, kunt u nog steeds van gedachten veranderen. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om: 
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken;
 • Te verzoeken om uw gegevens te wissen of niet te gebruiken;
 • Een kopie te vragen van al uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
 • Te verzoeken om rectificatie of bijwerking van uw gegevens;
 • Verzoek om overdracht van de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt aan een derde partij van uw keuze; 
 • Wij kunnen u vragen om een identiteitsbewijs voordat wij u uw gegevens laten inzien, toevoegen of verwijderen.  

Om gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten, kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor via info@BFG050.nl. Houd er rekening mee dat elke aanvraag binnen 4 weken zal worden verwerkt.

Hoe beschermen wij uw informatie? 

BFG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettig verwerking of verlies. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het soort informatie dat wij verzamelen. 

Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen in de door ons beheerde gegevens te voorkomen, door in een veilige online omgeving te werken, ons personeel op de hoogte te houden van de online veiligheid en door onze activiteiten af te stemmen op de GDPR-normen. 

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens beveiligen, kunt u contact met ons opnemen. 

Hoe kunt u met ons in contact komen? 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via info@BFG050.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk behandelen en binnen 4 weken bij u terug komen. U kunt ook contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens, wij adviseren u echter om altijd eerst contact met ons op te nemen. 

BFG heeft het recht om dit privacybeleid te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie van het privacybeleid openbaar worden gemaakt op de website van BFG en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een tijdelijke banner. De wijziging zal van kracht worden zodra de nieuwe versie van het privacybeleid is geplaatst.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””