Bevrijdingsfestival Groningen vindt sinds 2001 plaats in het Stadspark. Dit jaar wordt er een prachtig festival neergezet op de Drafbaan in Groningen en iedereen is welkom. Van jong tot oud. De organisatie van het festival is in handen van Stichting Vier 5 mei. De stichting werkt met veel organisaties samen om de viering van de Bevrijding tot een succes te maken. Een belangrijke partner is het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 ingesteld door de Rijksoverheid. Het Comité heeft als taak om richting te geven aan het herdenken van de doden op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het comité doet dit door invulling te geven aan de nationale programma’s in het kader van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Ook biedt het handreikingen aan nationale, regionale en lokale organisaties die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot het herdenken en vieren.

STICHTING VIER 5 MEI

Doelstelling en beleidsplan

Het doel van Stichting Vier 5 Mei is het betrekken van zoveel mogelijk mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Groningen, bij het gedachtegoed van 5 mei. Bij wat de bevrijding in 1945 nu nog betekent en wat vrijheid anno nu is, in Nederland en daarbuiten.

Dat wil de Stichting bereiken door onder meer een muziekfestival te organiseren op 5 mei (Bevrijdingsfestival Groningen) in de hoofdstad van de provincie Groningen. Ook door in aanloop naar 5 mei in samenwerking met andere gemeenten activiteiten te organiseren in de provincie.

Met het Bevrijdingsfestival richt de Stichting zich vooral op jongeren, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan muziek trekt het Bevrijdingsfestival verschillende groepen aan. Min of meer ’terloops’ worden bezoekers geconfronteerd met inhoudelijke projecten over vrijheid en bevrijding.