HUISREGELS

Op 5 mei vieren we in het hele land onze vrijheid op de verschillende Bevrijdingsfestivals. Zo ook in Groningen. Samen zorgen we voor een goede sfeer, en hiervoor hebben wij jouw medewerking nodig. Hieronder staan een aantal huisregels waaraan iedereen zich tijdens het festival dient te houden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je ons bereiken via info@bfg050.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd een bericht achterlaten via Facebook of Instagram.

Onze huisregels: 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.
 • Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassenen het terrein op.
 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers
 • Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang.
 • Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie.
 • Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen, de organisatie neemt nooit spullen in bewaar.
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen.
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein.
 • Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico. De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel zou ontstaan.
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • Groepskenmerkende en/of negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.
 • Bezoekers met gezichtsbedekkende kleding worden niet toegelaten op het evenemententerrein. Tenzij vanuit geloofsovertuiging dit wenselijk is.

Toelichting op de huisregels:

Eigen Risico 

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het festival zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.

Foto- en filmopnames

Tijdens het festival worden foto- en filmopnames gemaakt. Bezoekers geven door betreding van het festivalterrein toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken ten behoeve van de veiligheid en/of voor promotionele doeleinden.

Gedrag

Gedrag in strijd met het karakter van het festival is niet toegestaan, evenals groepskenmerkende en/of negatief sfeerbepalende kleding. Wanneer de bezoeker zich niet houdt aan de aanwijzingen van de organisatie of beveiliging kan hij/zij van het festivalterrein worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein. 

Eten en drinken 

Het is niet toegestaan om (fris)drank (in glas, karton, blik of plastic) mee te nemen naar het festivalterrein, met uitzondering van babyvoeding. Bij de ingang worden bezoekers hierop gecontroleerd en bij ontdekking zal men afstand moeten doen van de goederen. Het is niet toegestaan om eigen eten en lege plastic flessen mee te nemen. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Tijdens het festival krijgt iedere bezoeker een gratis gerecyclede beker waarin hij/zij water kan tappen bij de aangewezen waterpunten.

Alcohol

Een ieder die zich op het festivalterrein bevindt kan worden verzocht zich te legitimeren. Dit in elk geval bij twijfel omtrent de leeftijd bij de verkoop van alcoholische dranken. Dit wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar. Haal op vertoon van een geldige ID kaart een 18+ polsbandje bij de bar!

Toiletten

Het gebruik van de toiletten op het festivalterrein is verplicht, wildplassen is verboden. Het gebruik van de dixies (gasunie-zijde) is gratis, voor het gebruik van water-gespoelde toiletten (Concourslaan-zijde) kun je een ‘plas-partout’-bandje kopen.

Vervoer

Fietsen en auto’s zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Fietsen kunnen worden geplaatst in de fietsenrekken bij de ingangen. Parkeren van auto’s dient plaats te vinden op de door de verkeersregelaars aangegeven plekken. Fout geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept/ verwijderd.

Wel toegestaan:

 • Flesjes met speen/drinkbekers voor kinderen
 • Medicijnen (mits aantoonbaar waarvoor ze nodig zijn en in de originele verpakking, geen losse pillen).
 • Voeding/drinken voor bezoekers met bepaalde ziektes/allergieën (bijvoorbeeld gluten, lactose en suikerpatiënten).
 • Rollator, rolstoelen, krukken.
 • Kinderwagens.

Ofwel: hulpmiddelen die noodzakelijk geacht worden en geen direct gevaar vormen.