Partners

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en facilitaire ondersteuning van Nationaal Comité 4 en 5 mei, vfonds, Gemeente Groningen en Provincie Groningen.

Door bijzondere en vernieuwende initiatieven mogelijk te maken investeert vfonds in vrede binnen het thema Vrede en Vrijheid. Inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken, maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

Met deze partners werken wij samen: